« Laser, Plasmă, Radiație-Știință și Tehnologie » este o ASOCIAȚIE nelucrativă, neguvernamentală, profesional-științifică care reunește persoane cu studii superioare, cercetători în domeniile laserilor, plasmei și radiației.

   Asociația “LPR-ST” este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Obiectivele asociației:
  • Promovarea științei și tehnologiei în domeniile laserilor, plasmei și radiației;
  • Obținerea prin mijloace proprii și diseminarea informațiilor științifice și tehnologice legate de domeniile menționate;
  • Editarea de reviste, buletine de informare, organizarea de manifestări științifice (conferințe naționale/internaționale, workshop-uri, expoziții, mese rotunde etc.) atribuirea de premii și recompense;
  • Stabilirea unor legături cu organizații internaționale similare pe bază de reciprocitate. Afilierea la organizații internaționale;
  • Stabilirea unor conexiuni între învățământul superior de profil cu cercetarea și industria (societăți private sau cu capital de stat);
  • Organizarea de cursuri postuniversitare, școli de vară, stagii de specializare în țară și străinătate;
  • Subvenționarea, în masura posibilităților financiare, a participării unora din membrii organizației la manifestări științifice internaționale de profil și diseminarea informațiilor obținute;
  • Reprezentarea intereselor membrilor ASOCIAȚIEI în raport cu instituțiile de stat care coordonează învățământul, cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică de profil;
  • Stabilirea unor colaborări cu organizații similare din țară și străinătate cu experiență în activități de instruire în domeniile specifice, sau de sprijinire a sistemului educațional;
  • Organizarea de activități de documentare și conectarea la bazele internaționale de date și informaționale.